Takeda
Polonez II
Skuteczność kliniczna wedolizumabu stosowanego do leczenia Choroby Leśniowskiego-Crohna w ramach Programu Lekowego.
Prospektywne, obserwacyjne badanie uwzględniające uczucie zmęczenia oraz inne objawy zgłaszane przez pacjentów
Firma BioStat® czuwa nad płynnym
przebiegiem badania i analizą danych.
W razie pojawiających się pytań prosimy o kontakt
z Organizatorem badania

BioStat Sp. z o.o.
ul. Kowalczyka 17, 44-206 Rybnik
tel: 666 069 814; email: [email protected]
eCRF.biz BioStat